Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie informacji publicznej

 

Zagadnienia dotyczące udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w Urzędzie Gminy w Wilkowie na wniosek.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wersja XML