Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie - XXX sesja Rady Gminy w Wilkowie 28 lipca 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję XXX sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 28 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 800.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
  3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej.
  4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Gminy.
  5. Wolne wnioski i pytania.
  6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV.188.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków na lata 2022-2030.
  7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIV.189.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2022 rok.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
  9. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki