Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX Sesja Rady Gminy w Wilkowie - Projekty

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków wotum zaufania.

Projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2021 rok.

Projekt uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wilków absolutorium za 2021 rok.

Projekt uchwały
o zmianie uchwały Nr XXIV.188.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków na lata 2022-2030.

Projekt uchwały
o zmianie uchwały Nr XXIV.189.2021 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2022 rok.

Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wilków.

Wersja XML