Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Wilków w 2021 r.

ORG.152.3.2022.JD

W 2021 roku do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęły 4 petycje. Odpowiedzi na petycje zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków .

Problematyka i sposób załatwienia rozpatrywanych petycji:

 1. Przedmiot petycji: petycja w sprawie pakietów profilaktycznych.
  Sposób załatwienia petycji: Petycja została wycofana przez podmiot wnoszący.

 

 1. Przedmiot petycji: petycja dotycząca montażu paczkomatu firmy InPost w miejscowości Wilków w powiecie namysłowskim w województwie opolskim.
  Sposób załatwienia petycji: petycję pozostawiono bez rozpatrzenia.
  Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje – 2021 r.

 

 1. Przedmiot petycji: petycja w sprawie przystąpienia do Konkursu w ramach Programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021”.
  Sposób załatwienia petycji: postulaty wynikające z petycji przekazano jednostkom organizacyjnym gminy.
  Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje – 2021 r.

 

 1. Przedmiot petycji: petycja dotycząca szczepień przeciw COVID-19.
  Sposób załatwienia petycji: Skan zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. petycji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Petycje – 2021 r.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML