Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za rok 2021

Sprawozdania finansowe dotyczące Gminy Wilków

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa
 2. Bilans z wykonania budżetu Gminy Wilków
 3. Łączny bilans jednostek budżetowych
 4. Łączny rachunek zysków i strat
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu

Sprawozdania finansowe dotyczące Urzędu Gminy

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa
 2. Bilans
 3. Rachunek zysków i strat
 4. Zestawienie zmian w funduszu

Sprawozdania finansowe dotyczące Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa
 2. Bilans
 3. Rachunek zysków i strat
 4. Zestawienie zmian w funduszu

Sprawozdania finansowe dotyczące Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Idzikowicach

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa
 2. Bilans
 3. Rachunek zysków i strat
 4. Zestawienie zmian w funduszu

Sprawozdania finansowe dotyczące Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa
 2. Bilans
 3. Rachunek zysków i strat
 4. Zestawienie zmian w funduszu

Sprawozdania finansowe dotyczące Publicznego Przedszkola w Wilkowie

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa
 2. Bilans
 3. Rachunek zysków i strat
 4. Zestawienie zmian w funduszu
Wersja XML