Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje w roku 2022

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.
Numer petycji: 1/2022
Podmiot wnoszący: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece - Zduny
Data złożenia: 16.02.2022 r.
Przebieg postępowania: Zawiadomienie o przekazaniu petycji według właściwości przez Wójta Gminy Wilków.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza.
Numer petycji: 2/2022
Podmiot wnoszący: Cech Zdunów Polskich – Zduny.
Data złożenia: 04.03.2022 r.
Przebieg postępowania: Zawiadomienie o przekazaniu petycji według właściwości przez Wójta Gminy Wilków.
Przebieg postępowania: Zawiadomienie o przekazaniu petycji według właściwości przez Radę Gminy w Wilkowie.

 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie poprawy efektywności energetycznej.
Numer petycji: 3/2022
Podmiot wnoszący: Adam Szulc - Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Data złożenia: 04.05.2022 r.
Przebieg postępowania:  

 

Wersja XML