Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta Gminy Wilków - wydane w 2022 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.611.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.612.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.613.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.614.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.615.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.616.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz do zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr ORG.0050.617.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalania prawa do dodatku osłonowego

Zarządzenie Nr ORG.0050.618.2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.619.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.620.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.621.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.622.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.623.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.624.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.625.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.626.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.627.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.628.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2022

Zarządzenie Nr ORG.0050.629.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.629a.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.630.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.631.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.632.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.633.2022 z dnia 03 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr ORG.0050.634.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.635.2022 z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.636.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Dyrektorom Szkół sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.637.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.638.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.639.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.640.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.641.2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.642.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia Zastępcy Wójta Gminy Wilków upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.643.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.644.2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.645.2022 z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia ewidencji nieruchomości Gminy Wilków zgodnie z katastrem nieruchomości

Zarządzenie Nr ORG.0050.646.2022 z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Wilków na okres od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2025 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.647.2022 z dnia 1 marca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.648.2022 z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku

Zarządzenie Nr ORG.0050.649.2022 z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.650.2022 z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.651.2022 z dnia 4 marca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.652.2022 z dnia 10 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.653.2022 z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2022 i powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr ORG.0050.654.2022 z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego

Zarządzenie Nr ORG.0050.655.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 r.

Zarządzenie Nr ORG.0050.656.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.657.2022 z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.658.2022 z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Remont budynku w Jakubowicach”

Zarządzenie Nr ORG.0050.659.2022 z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.660.2022 z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wilków”

Zarządzenie Nr ORG.0050.661.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację rzeczowych składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.662.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.663.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.664.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.665.2022 z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.666.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.667.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr ORG.0050.668.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.669.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Wilków za 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.670.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.671.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.672.2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.673.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.674.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie

Zarządzenie Nr ORG.0050.675.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.676.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr ORG.0050.677.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.678.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.679.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.680.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2021 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Publicznej Biblioteki w Wilkowie i informacji o stanie mienia Gminy Wilków

Zarządzenie Nr ORG.0050.681.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021

Zarządzenie Nr ORG.0050.682.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.683.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia VIII Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie i powołania Jury

Zarządzenie Nr ORG.0050.684.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia oferowanych obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr ORG.0050.685.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę terenu stanowiącego własność Gminy Wilków w celu postawienia automatu do sprzedaży wkładów do zniczy, tzw. "zniczomatu"

Zarządzenie Nr ORG.0050.686.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przedstawienia ceny zasobów pomocy społecznej

Zarządzenie Nr ORG.0050.687.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.688.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania tytułów wykonawczych, w tym w formie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków

Zarządzenie Nr ORG.0050.689.2022 z dnia 2 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.690.2022 z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.691.2022 z dnia 4 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.692.2022 z dnia 6 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w celu postawienia automatu do sprzedaży wkładów do zniczy, tzw. „zniczomatu”

Zarządzenie Nr ORG.0050.693.2022 z dnia 17 maja 2022 r.
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.694.2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.695.2022 z dnia 18 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.696.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.697.2022 z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.698.2022 z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.699.2022 z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.700.2022 z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr ORG.0050.701.2022 z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wilków za 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.702.2022 z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.703.2022 z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.704.2022 z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.705.2022 z dnia 30 maja 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim

Zarządzenie Nr ORG.0050.706.2022 z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego Gminy Wilków za 2021 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.707.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.708.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.709.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr ORG.0050.710.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych”

Zarządzenie Nr ORG.0050.711.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do i z Namysłowa”

 

Wersja XML