Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOT. PROGRAMU PRIORYTETOWEGO PN. ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Wójt Gminy Wilków informuje, że Gmina Wilków planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w programie jest przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Inwentaryzacja będzie prowadzona poprzez przyjmowanie od rolników indywidualnych zgłoszeń.

Przewidywany termin realizacji ww. programu - rok 2022

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Wilków w Referacie Gospodarki Komunalnej w pok. nr 3B, na stronie internetowej www.wilkow.pl.

Sposób składania zgłoszeń: Sekretariat Urzędu Gminy w Wilkowie ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.

Termin składania zgłoszeń: do 27.08.2021 r.

ZGŁOSZENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wersja XML