Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o dyżurze wakacyjnym Publicznego Przedszkola W Wilkowie

W miesiącu lipcu tj. od 01.07.2021 r. do 30.07.2021 r. dyżur wakacyjny pełni Publiczne Przedszkole w Wilkowie.

Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do godziny 16.00.

Posiłki płatne:

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1.00 zł za jedną godzinę zajęć, poza podstawę programową, która jest bezpłatna w wymiarze 5 godzin dziennie, określonym w ramowym planie dnia przedszkola (8.00 – 13.00).

Wniosek do pobrania i elektronicznego wypełnienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, jest również dostępny w zakładce: Jednostki organizacyjne. Wnioski w postaci papierowej dostępne są w Publicznym Przedszkolu w Wilkowie.
Zachęcamy Państwa do wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.

Wypełnione wnioski należy przekazać do Publicznego Przedszkola w Wilkowie do dnia 25 czerwca 2021 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

PDFWniosek o przyjęcie do przedszkola w okresie wakacyjnym.pdf

Wersja XML