Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Poniżej znajdują się raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego, których publikacja wynika z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

 

  1. Raport o stanie zapewniania dostępności Urzędu Gminy w Wilkowie na dzień 1 stycznia 2021 r.

 

Wersja XML