Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Finansowy

 

Skarbnik Gminy
mgr Alina Palińska
tel. 77 419 55 12   w. 117
e-mail: 

Mirosława Sawicka
Inspektor ds. księgowości wydatków
tel. 77 419 55 12   w. 118
e-mail: 

Dorota Cholewińska
Podinspektor ds. księgowości materiałowej
tel. 77 419 55 12   w. 118
e-mail: 

Beata Nowakowska
Podinspektor ds. księgowości dochodów
tel. 77 419 55 12   w. 118
e-mail: 

Anna Kwiatkowska
Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat
tel. 77 419 55 12   w. 119
e-mail:

mgr Magdalena Honc
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
tel. 77 419 55 12   w. 119
e-mail: 

mgr Małgorzata Borowiak
Podinspektor ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
tel. 77 419 55 12 w. 119
e-mail:

Karolina Trybulska
Kasjer
tel. 77 419 55 12   w. 120
e-mail: 

Renata Kapica
Podinspektor ds. płac
tel. 77 419 55 12   w. 121
e-mail: 

mgr Olga Kaleta
Inspektor ds. księgowości jednostek oświatowych
tel. 77 419 55 12   w. 121
e-mail: 

Wersja XML