Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Pliki do pobrania :

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Zgłoszenie pobytu stałego
 3. Zgłoszenie pobytu czasowego
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 8. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza tłumaczenia urzędowego
 9. Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
Wersja XML