Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 07.07.2020 r. dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Wilków

GK.042.7.2020

W celu zachowania konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www.wilkow.pl oraz na BIP Urzędu Gminy w Wilkowie w dniu 07.07.2020 r.

 1. Złożone oferty:
  1. PPHU PACKER sp. J. E. Rurynkiewicz, A. Litwinowicz, ul. Porcelitowa 2, 49-130 Tułowice
   (cena 1 353,00 zł za 1 Mg za wszystkie frakcje).
  2. Dawid Jopek „JOPEK  RECYKLING”, ul. Przemysłowa 12, Fabianów 63-330 Dobrzyca
   (cena 486,00 zł za 1 Mg za wszystkie frakcje).
 2. Odrzucone oferty:
  1.   -
 3. Wybrano:
  1. Dawid  Jopek  „JOPEK  RECYKLING”, ul. Przemysłowa 12, Fabianów 63-330 Dobrzyca.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym z dnia 07.07.2020 r. Przy wyborze kierowano się kryterium 100% cena.
Oferty rozpatrzono w dniu 13.07.2020 r.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML