Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków

GKR. 041.3.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 03.06.2020 r. dotyczącego unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wilków.

W celu zachowania konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www.wilkow.pl oraz na BIP Urzędu Gminy w  Wilkowie w dniu 03.06.2020 r.

Złożone oferty:

 1. Paź Bogusław Auto-Złom Usługi Pogrzebowe „EDEN”, Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów – 13 409,50 zł,
 2. Środowisko i Innowacje z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa – 19 265,42 zł.

Odrzucone oferty:

 1.  -

Wybrano:

 1. Paź Bogusław Auto-Złom Usługi Pogrzebowe „EDEN”, Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym z dnia 03.06.2020 r. Przy wyborze kierowano się kryterium 100% cena.
Oferty rozpatrzono w dniu 15.06.2020 r.

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML