Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych - wg stanu na 26.03.2020 r.

 

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz. U. poz. 491 i 522) , w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się zasady przyjmowania zgłoszeń do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych w następujący sposób:

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną, skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wrzuceniu oryginału do skrzynki podawczej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Zgłaszający otrzyma potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszeń do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych proszę kierować telefonicznie lub mailowo:

Urzędnik Wyborczy Gminy Wilków
Jacek Majcher

Wersja XML