Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Dnia 5 lutego 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznikiem do tego aktu jest kalendarz wyborczy, który określa terminy dokonywania przez odpowiednie podmioty czynności wyborczych. Ogłoszenie postanowienia Marszałka Sejmu RP oznacza rozpoczęcie kampanii wyborczej.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.

Zarządzenie Wójta Gminy Wilków Nr ORG.0050.244.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Wilków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz dyżurach Urzędnika Wyborczego

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz dyżurach Urzędnika Wyborczego - zmiana na dzień 09.03.2020 r.

Wersja XML