Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2020

Uchwała nr 16/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilków.

Uchwała nr 28/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wilków na 2020 rok.

Uchwała nr 102/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2019 rok.

Uchwała nr 415/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wilków

Uchwała nr 444/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2021 rok

Uchwała nr 445/2020 z dnia 24 listopada 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2021 rok

Wersja XML