Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych i osób upoważnionych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych o dodatkowym dyżurze w dniu 29 i 30 kwietnia 2019 r.

 

Urzędnik Wyborczy w dniu 29 i 30 kwietnia 2019 r. w godzinach od 1000 do 1400
będzie pełnił dodatkowy dyżur w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Wersja XML