Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ocena aktualności studium i mpzp

 

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wilków

Wersja XML

Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
tel. 77 419 55 11-15
fax 77 419 55 11
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9268406
w tym miesiącu: 49688
dzisiaj: 1286

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1