Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfy w Gminie Wilków

Decyzja nr WR.RET.070.457.2019.PK z dnia 05 marca 2020 r

Decyzja nr WR.RET.070.111.2018.MK z dnia 02 maja 2018 r

Decyzja nr WR.RET.070.114.2018.MK z dnia 02 maja 2018 r

Decyzja nr WR.RET.070.150.2018.JW z dnia 10 maja 2018 r

Wersja XML