Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja nt. funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych

Opis usługi
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Kto może skorzystać
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie :

Inne informacje
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych. Ze względu na okoliczności nadzwyczajne porady mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania na odległość. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Powiat Namysłowski w 2021 r. uruchomił dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu namysłowskiego. Powyższe Punkty mieszczą się:

Z poradnictwa udzielanego przez radców prawnych, prawników i doradców podatkowych można skorzystać w następujących dniach i godzinach:

Usytuowanie punktu

Telefon

Harmonogram (dni i godziny) udzielania pomocy

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Plac Wolności 12 a
pok. 220

77 410 36 95
w. 113 lub 116

 

Poniedziałek

16:00-20:00

RP

Wtorek

10:00-14:00

A

Środa

16:00-20:00

RP /A

Czwartek

10:00-14:00

RP

Piątek

14:00-18:00

A

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8 (sala ślubów)

 77 410 36 95
w. 113 lub 116

Poniedziałek

10:00-14:00

Wtorek

10:00-14:00

D

Środa

13:00-17:00

Czwartek

14:00-18:00

D

Piątek

10:00-14:00

RP – radca prawny udziela porad w punkcie,
A – adwokat udziela porad w punkcie,
A/RP – adwokat udziela porad na zmianę z radcą prawnym,
D – doradca obywatelski.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą sporządza i aktualizuje Starosta Namysłowski

 

Wersja XML