Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie określa:

Regulamin Organizacyjny nadaje Wójt w drodze zarządzenia.

Zarządzenie nr ORG.120.21.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Wilkowie

 

Wersja XML