Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie określa:

Regulamin Organizacyjny nadaje Wójt w drodze zarządzenia.

Zarządzenie nr ORG.120.31.2018 Wójta Gminy Wilków z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Wilkowie

Zarządzenie nr ORG.120.5.2019 Wójta Gminy Wilków z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie

Wersja XML