Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Wilkowie określa:

Regulamin Organizacyjny nadaje Wójt w drodze zarządzenia.

Zarządzenie nr ORG.120.4.2021 Wójta Gminy Wilków z dnia z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Wilkowie

Zarządzenie nr ORG.120.11.2022 Wójta Gminy Wilków z dnia z dnia 2 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie

Zarządzenie nr ORG.120.3.2022 Wójta Gminy Wilków z dnia z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie

Wersja XML