Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat 2/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r. o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej (Ostrzeżenie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzenu zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzenu, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.

 

5 mg/m– średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

Wersja XML