Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata targowa

Przedmiot opłaty targowej:

Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty targowej:

Stawka opłaty targowej:

Terminy płatności:

Sposoby płatności:

Podstawa  prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017, poz.1785 z późn.zm.)
  2. Uchwała Nr  IX.62.2015 Rady Gminy Wilków z dnia  29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Wersja XML