Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mężów zaufania

 
INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU 10 MAJA 2015 R.  

 
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W  BUKOWIU 
ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZ. 6:00  
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W  LUBSKIEJ 
ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZ. 6:00  
 
 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W  IDZIKOWICACH 
ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZ. 6:00  
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W  KRZYKOWIE 
ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZ. 6:00  
 
 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W  PĄGOWIE 
ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZ. 6:00  
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W  WILKOWIE 
ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZ. 6:00  
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 W  WOJCIECHOWIE 
ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZ. 6:00  

Wersja XML