Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Wilków z dnia 20 kwietnia 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

Wójt Gminy Wilków

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

Spis wyborców udostępniany jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, wejście A, pokój nr 6, w terminie od 20 kwietnia do 4 maja 2015 r. w dni robocze w godz. 700 - 1500 na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5). 

DOCWniosek o udostepnienie spisu.doc

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Wersja XML