Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Wilków
w WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zarządzonych na dzień  10 maja 2015 r.  przyjmowane są
w Urzędzie Gminy w Wilkowie, 
wejście A pok. nr 8 –  do dnia 17 kwietnia 2015 r.

w dniach i godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek  700 - 1500

(informacja telefoniczna: 774195511 w. 15).

 

Wójt Gminy

mgr Bogdan Zdyb

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z  2011 r. Nr 30, poz. 345 i z 2015 r. poz. 223) - pdf.

 

Wersja XML