Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Gminy w Wilkowie - kadencja 2014-2018

Kadencja  Rady Gminy w Wilkowie 
2014 - 2018

Brak opisu obrazka

 

Grzegorz Hubicki - Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Kraus - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Przemysław Bałachowski

Jan Binerat

Zbigniew Błaszczyk

Marek Bratosiewicz

Henryka Dirk

Edward Jaśnikowski

Magdalena Łambucka

Irena Marszałek

Krzysztof Ostrowski

Tadeusz Podyma

Zbigniew Reczuch

Tadeusz Szkudlarski

Edward Szulakowski 

Wersja XML