Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 2014

Uchwała nr 479/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Wilków na 2015 rok

Uchwała nr 480/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wilków

Uchwała nr 308/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Uchwała nr 78/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilków za 2013r.

Uchwała nr 663/2013 z dnia 14 stycznia 2014 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wilków

Uchwała nr 678/2013 z dnia 14 stycznia 2014 r. 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego
w uchwale budżetowej Gminy Wilków

 

Wersja XML