Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie do 31.10.2018r. W okresie od 01.11.2018r. do 30.10.2019r. w kwocie 184,42zł, natomiast w okresie od 01.11.2019r. w kwocie 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (wzór wniosku do pobrania), do którego należy dołączyć:

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Wersja XML