Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach

Brak opisu obrazka

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Idzikowicach
46-125 Idzikowice
tel. 77 419 56 10
e-mail:


Dyrektor mgr Krystyna Sochalska

Inspektor ochrony danych - Kamila Łataś
e-mail:
tel. 77 419 51 92

 

W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Idzikowicach wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach uczęszcza 136 uczniów, tworzących 10 oddziałów klasowych. Dla 1 uczennicy prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w miejscu zamieszkania. 

W szkole tej naukę prowadzi 22 nauczycieli (w tym 9 niepełnozatrudnionych tj.: 1 nauczyciel na 0,72 etatu, 1 nauczyciel na 0,33 etatu, 1 nauczyciel na 0,62 etatu, 2 nauczycieli na 0,28 etatu, 1 nauczyciel na 0,44 etatu, 1 nauczyciel na 0,22 etatu, 1 nauczyciel na 0,35 etatu, 1 nauczyciel na 0,47 etatu)

Do Przedszkola w Idzikowicach uczęszcza 54 dzieci w trzech oddziałach przedszkolnych. W przedszkolu tym zatrudnionych jest 6 nauczycieli (w tym 2 niepełnozatrudnionych).

W Zespole zatrudnionych jest 12 pracowników administracyjno-obsługowych, w tym 1 pomoc nauczyciela (przedszkole).

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Idzikowicach zostały umieszczone w BIP Urzędu Gminy w Wilkowie w zakładce Finanse - Sprawozdania - Sprawozdania finansowe

Wersja XML

Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
tel. 77 419 55 11-15
fax 77 419 55 11
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9257645
w tym miesiącu: 38927
dzisiaj: 3506

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1