Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.509.2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.515.2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wersja XML