Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.260.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.245.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.242.2020 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wersja XML