Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków
przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

 

Zarządzenie Nr ORG.0050.699.2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.698.2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.692.2022 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w celu postawienia automatu do sprzedaży wkładów do zniczy, tzw. „zniczomatu”

Zarządzenie Nr ORG.0050.673.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.649.2022 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.597.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr ORG.0050.592.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia

Zarządzenie Nr ORG.0050.591.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr ORG.0050.588.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Wersja XML