Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr ORG. 0151-185/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

ZARZĄDZENIE Nr ORG. 0151-185/09
 Wójta   Gminy Wilków
z dnia 9 kwietnia 2009r.
 
 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

 
 

Na podstawie § 6 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. zarządzam, co następuje:

 
§ 1.
 

Ustanawiam Pana Rafała Staszczyszyna jako koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.  

 
§ 2.
  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wersja XML