Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Wzory dokumentów zostały zawarte załącznikach

 

 Pliki do pobrania :

Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
Dokumenty do pobrania
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek

- Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie

- Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie

- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie

- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie

- Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza tłumaczenia urzędowego

Wniosek

Wersja XML