Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status Prawny

Status prawny Gminy Wilków określa:

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz Statut Gminy Wilków, który stanowi o jej ustroju.

Zgodnie z ustawą gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

 

Wersja XML