Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu
ul. Lipowa 54
46-115 Bukowie
tel. 77 419 52 22
e-mail:
www http://pspbukowie.pl

Dyrektor - mgr Katarzyna Wypart

Inspektor ochrony danych - Olga Kaleta
e-mail: iod@pspbukowie.pl
tel. 503 672 906

Brak opisu obrazka

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu w roku szkolnym 2019/2020 liczy 8 oddziałów klas I-VIII oraz 1 oddział przedszkolny mieszany. W tym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 84 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 16, łącznie 100 uczniów pobiera naukęw PSP w Bukowiu. Dyrektorem szkoły jest Katarzyna Wypart, a kadra pedagogiczna składa się z 18 nauczycieli (łącznie z dyrektorem): edukacja wczesnoszkolna: Dagmara Margalska, Alicja Kuligowska, Iwona Migdałek; język polski- Anna Danielczyk; matematyka, wdż, biblioteka szkolna- Joanna Wojciechowska; język angielski IV-VIII- Marek Bińkowski; język angielski 0-III, język niemiecki, doradztwo zawodowe- Jolanta Hejna-Wawrów; fizyka – Jarosław Tuła; Muzyka- Halina Skupińska; plastyka, oddział przedszkolny- Andrzelika Jazłowiecka; historia, wos, EDB- Katarzyna Wypart; przyroda, geografia, biologia, chemia- Beata Koziura-Madej; informatyka, technika- Kazimierz Bochenek; wychowanie fizyczne, GKS- Arkadiusz Kacprzak; religia III, VI-VIII, pedagog szkolny, logopedia- Joanna Kapłon; religia 0-II, IV-V- Bożena Bieszczot; gimnastyka korekcyjna- Sebastian Konieczny. Szkoła zatrudnia 1 sekretarz, 3 starsze woźne oraz 1 starszego rzemieślnika. W oddziale przedszkolnym zatrudniona jest 1 przedszkolanka i 1 pomoc nauczyciela (do października). Od tego roku szkolnego uczniowie klas IV-VI mają możliwość nauki drugiego języka obcego, jest nim język niemiecki. W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i inne o charakterze terapeutycznym dla zakwalifikowanych uczniów. Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 (12.00)-15.00. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną kuchnią i stołówką.  Jednodaniowe obiady dowożone są do szkoły z ZSP w Idzikowicach. W szkole znajduje się biblioteka publiczna i szkolna, duża sala gimnastyczna, a wszystkie pracownie wyposażone są w tablice multimedialne. Na podwórku szkolnym znajduje się boisko, bieżnia oraz plac zabaw dla dzieci młodszych.

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu

Sprawozdania finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu zostały umieszczone w BIP Urzędu Gminy w Wilkowie w zakładce Finanse - Sprawozdania - Sprawozdania finansowe

Wersja XML