Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje Wójta Gminy

Brak opisu obrazka

Wójt Gminy Wilków
mgr  Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
Tel. 77 419 55 11
Fax. 77 419 55 11
e-mail:

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt jest organem wykonawczym gminy.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:


Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

Wersja XML

Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
tel. 77 419 55 11-15
fax 77 419 55 11
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9257063
w tym miesiącu: 38345
dzisiaj: 2924

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1